Stichting Leefbaar Venhorst

Uitnodiging bijeenkomst voor European Rural Parliament
5 Oktober 2016
Zoals u misschien al in de krant gelezen hebt is Venhorst gekozen tot de gastgever voor het 3e Europees plattelands Parlement. Het doel is om een
platform te bieden aan de vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenschappen. Deze gemeenschappen leveren een
belangrijke bijdrage aan de lokale, regionale, landelijke en Europese economie, en staan voor grote uitdagingen. Zo zijn krimp, vergrijzing, zorg,
leegkomend vastgoed, minder voorzieningen, snel internet, water en klimaat thema’s die in alle plattelandsgebieden, Europabreed, spelen.
In 2017 zal van 18 tot en met 21 oktober het Europees Plattelands Parlement plaatsvinden in Nederland - Venhorst.
Hiervoor worden 350 vertegenwoordigers van plattelandsgemeenten en bestuurders uit 40 landen verwacht. De organisatie ligt in handen van de
Landelijke Vereniging Kleine Kernen – LVKK en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant – VKKNB.
Het inhoudelijke programma wordt door LVKK en VKKNB samengesteld. Wij zijn door de organisatie gevraagd om Venhorst te informeren en
medewerking te vragen.

Nieuwsgiering geworden? Kom langs op de informatieavond op 13 oktober!

Lees verder in bijlage
» Bekijk bestand: Uitnodiging bijeenkomst voor European Rural Parliament
Contactgegevens
Stichting Leefbaar Venhorst
Ringbaan 35
5428 GP Venhorst

Geadopteerd door: