Over Venhorst

Geschiedenis

Venhorst is rond 1920 gesticht als Sint­Jozefpeel, waarna ook de parochiekerk ingewijd werd: de nu nog steeds bestaande Sint­Jozefkerk. Na aandringen voor een naamswijziging in 1936, omdat de naam van het dorp te veel leek op andere plaatsnamen in de omgeving, werd het Venhorst genoemd, naar de vennen uit het gebied en de horst waar het dorp op lag.

Hierna groeide het dorp hard, waarna ook een middenstand en bedrijventerrein ontstond. Het dorp was voornamelijk agrarisch, waar tegenwoordig vooral de varkenshouderij en de daarbij behorende dienstverlening een groot aandeel heeft. Het dorp is klein, maar heeft een erg rijk verenigingsleven, zoals een fanfare, schietvereniging, volksdansgroep, zangkoor en diverse sportverenigingen.